22/12/06

Κεντρική σελίδα | Σήμερα | Χθες | Μουσείο | Εκπαιδευτικά προγρ/τα | Ομάδα Μουσείου | Επικοινωνία | Συνδέσεις  

Κεντρική σελίδα
Επάνω
Όργανα Γενικής Χρήσης
Μηχανική στερεών
Μηχανική ρευστών
Μετεωρολογία
Ταλαντώσεις-Κύματα
Θερμότητα
Οπτική
Μαγνητισμός
Ηλεκτρισμός
Χημεία
Βιολογία
Αστρονομία
Μηχανές προβολής κα

 

ΘΕΡΜΟΤΗΤΑ


Συσκευή γραμμικής διαστολής

Χρησιμεύει για τη μελέτη της θερμικής γραμμικής διαστολής σιδερένιας ράβδου. Έχει κατασκευαστεί στη Γαλλία το 1911, από τον οίκο ALVERGNIAT. Αναγράφει [ALVE]RGNIAT, Freres, Paris.

Συσκευή γραμμικής διαστολής

Έχει κατασκευαστεί στις αρχές του 20ου αι.

Συσκευή κυβικής διαστολής

Για την μελέτη της αύξησης του όγκου σιδερένιας σφαίρας, όταν αυτή θερμαίνεται.

Συσκευή θραύσης ράβδων

Χρησιμεύει για τη μελέτη της θραύσης ατσάλινης ράβδου, ως αποτέλεσμα της θερμικής συστολής της. Στο ένα άκρο σιδερένιας ράβδου προσαρμόζεται μικρή κυλινδρική ατσάλινη ράβδος. Όταν η σιδερένια ράβδος ψύχεται, συστέλλεται με αποτέλεσμα τη θραύση της ατσάλινης ράβδου.

Κοίλες χυτοσιδερένιες σφαίρες

Χρησιμεύουν για τη μελέτη της διαστολής του νερού, όταν παγώνει. Θραύονται, όταν γίνει πάγος το νερό που περιέχουν.

Συσκευή ψυχρής παρειάς

Περιέχει ποσότητα πτητικού υγρού σε χαμηλή πίεση. Φέρνοντας σε επαφή τη σφαίρα με το υγρό με το μάγουλό μας, το υγρό εξατμίζεται και υγροποιείται στην άλλη σφαίρα, η οποία έχει χαμηλότερη θερμοκρασία (θερμοκρασία περιβάλλοντος). Η μεταφορά θερμότητας από το μάγουλό μας στο υγρό έχει σαν αποτέλεσμα το μάγουλό μας να κρυώσει λίγο, εξ ού και η ονομασία "ψυχρά παρειά".

Θερμόμετρο μέγιστου- ελάχιστου

Αερικό πυρείο

Κατά την απότομη συμπίεση του αέρα ανυψώνεται η θερμοκρασία και αναφλέγεται μικρό κομμάτι σπάγκου.

Αιολόσφαιρα του Ήρωνα

Μοντέλο του ιστορικού ατμοστροβίλου που κατασκευάστηκε από τον Ήρωνα τον 1ο αι μΧ. Στην κοίλη υποδοχή τοποθετείται οινόπνευμα που καίγεται, θερμαίνοντας το νερό μέσα στη σφαίρα. Ο ατμός που εξέρχεται από τα ακροφύσια προκαλεί την περιστροφή της σφαίρας. Έχει κατασκευαστεί στην Ελλάδα στα μέσα του 20ου αι.

Ατμομηχανή

Είναι ακριβές μοντέλο ατμομηχανής τραίνων. Λειτουργεί με καύση οινοπνεύματος. Η παραγόνενη θερμότητα προκαλεί βρασμό του νερού που υπάρχει στο λέβητα. Ο ατμός που παράγεται κινεί τα έμβολα που συνδέονται με τους τροχούς και η ατμομηχανή κινείται.

Εμβολο ατμομηχανής

Χρησιμεύει για τη μελέτη της λειτουργίας του εμβόλου, που απεικονίζεται σε τομή.

Μοντέλο ατμομηχανής

Μοντέλο ατμομηχανής που απεικονίζεται σε τομή. Φέρει ρυθμιστή του Watt που ελέγχει την παροχή του ατμού.

Μοντέλο τετράχρονου βενζινοκινητήρα

Μοντέλο που εικονίζει την όψη τετράχρονου βενζινοκινητήρα. Έχει κατασκευαστεί στη Γερμανία το 1958 από την εταιρεία Phywe.

Μοντέλο τετράχρονου βενζικονινητήρα

Μοντέλο που εικονίζει την τομή τετράχρονου βενζινοκινητήρα. Μπορούν να φανούν οι τέσσερεις χρόνοι λειτουργίας του και ο τρόπος ανάφλεξης του μίγματος βενζίνης-αέρα. Έχει κατασκευαστεί στη Γερμανία το 1958 από την εταιρεία Phywe.

Μοντέλο πετρελαιοκινητήρα Diesel

Μοντέλο που απεικονίζει όψη πετρελαιοκινητήρα Diesel. Έχει κατασκευστεί στη Γερμανία, το 1958, από την εταιρεία Phywe.

Μοντέλο πετρελαιοκινητήρα Diesel

Μοντέλο που απεικονίζει τομή πετρελαιοκινητήρα Diesel. Μπορούν να φανούν οπι χρόνοι λειτουργίας του κινητήρα. Έχει κατασκευστεί στη Γερμανία, το 1958, από την εταιρεία Phywe.

Κεντρική σελίδα | Σήμερα | Χθες | Μουσείο | Εκπαιδευτικά προγρ/τα | Ομάδα Μουσείου | Επικοινωνία | Συνδέσεις

Τελευταία ενημέρωση της τοποθεσίας 22/12/06