01/11/17

Κεντρική σελίδα | Σήμερα | Χθες | Μουσείο | Εκπαιδευτικά προγρ/τα | Ομάδα Μουσείου | Επικοινωνία | Συνδέσεις

Κεντρική σελίδα
Σήμερα
Χθες
Μουσείο
Εκπαιδευτικά προγρ/τα
Ομάδα Μουσείου
Επικοινωνία
Συνδέσεις
 

 

 

 

Ο ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΤΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ 2017-2018

 

Διεύθυνση του Σχολείου:

Δημήτριος Βρούζος, Φιλόλογος, Διευθυντής

Πλακωτάρη Σμαράγδα, Κοινωνιολόγος, Υποδιευθύντρια

Διδάσκοντες:

Βάσω Μωρόμαλλου, Ρέππα Στυλιανή, Θεολόγοι

Βρούζος Δημήτριος, Ελισάβετ Καλογήρου, Στυλιανή Μυλωνά,  Ανθή Βουρνού, Βαγιάνου Κυριακή, Αθανασιάδου Χρυστάλλα, Γιούλη Βασιλική, Φιλόλογοι

Δέσποινα Γεμέλου,  Αγγλικής Φιλολογίας

Ελένη Μανάρα, Γαλλικής Φιλολογίας

Κοροξενίδου Νόπη, Γερμανικής Φιλολογίας

Κώστας Φακούδης, Νίκος Ξενάκης,  Μαθηματικοί

Μιχάλης Αργυρούδης, Μισετζής Ιωάννης, Βρουβάκης Ιωάννης, Αρβανιτάκη Μαριάννα, Φυσικοί

Σμαράγδα Πλακωτάρη, Κοινωνιολόγος

Κελεσίδου Ελένη, Καλλιτεχνικών

Γανιάρης Κωνσταντίνος, Μουσικός

Πάμπαλος Νικόλαος, Τεχνολόγος

Σπύρος Μαχαλιάς,  Φυσικής Αγωγής

Κωνσταντίνος Λεοντάρας, Στεφάνου Μαρία, Πληροφορικοί

 

Κεντρική σελίδα | Σήμερα | Χθες | Μουσείο | Εκπαιδευτικά προγρ/τα | Ομάδα Μουσείου | Επικοινωνία | Συνδέσεις

 

Τελευταία ενημέρωση της τοποθεσίας01/11/17