27/10/16

Κεντρική σελίδα | Σήμερα | Χθες | Μουσείο | Εκπαιδευτικά προγρ/τα | Ομάδα Μουσείου | Επικοινωνία | Συνδέσεις

Κεντρική σελίδα
Σήμερα
Χθες
Μουσείο
Εκπαιδευτικά προγρ/τα
Ομάδα Μουσείου
Επικοινωνία
Συνδέσεις
 

 

 

 

Ο ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΤΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ 2016-2017

 

Διεύθυνση του Σχολείου:

Δημήτριος Βρούζος, Φιλόλογος, Διευθυντής

Κωνσταντίνος Φακούδης, Μαθηματικός, Υποδιευθυντής

Διδάσκοντες:

Βάσω Μωρόμαλλου, Θεολόγος

Βρούζος Δημήτριος, Ελισάβετ Καλογήρου, Στυλιανή Μυλωνά,  Ανθή Βουρνού, Αναγνώστου Αντιγόνη, Βουχάρα Μαρία, Βαγιάνου Κυριακή, Φιλόλογοι

Δέσποινα Γεμέλου, Στείρου Μαρκέλλα, Αγγλικής Φιλολογίας

Ελένη Μανάρα, Γαλλικής Φιλολογίας

Κοροξενίδου Νόπη, Γερμανικής Φιλολογίας

Κώστας Φακούδης, Νίκος Ξενάκης, Αγγουλές Εμμανουήλ, Μαθηματικοί

Μιχάλης Αργυρούδης, Μισετζής Ιωάννης, Φωτοπούλου Μαρία, Φυσικοί

Σμαράγδα Πλακωτάρη, Κοινωνιολόγος

Γεωργιάδου Νικολέττα, Καλλιτεχνικών

Ιωάννα Κουρούση, Μουσικός

Μαλλής Σάββας, Τεχνολόγος

Σπύρος Μαχαλιάς, Αργυρώ Τσικολή, Φυσικής Αγωγής

Κωνσταντίνος Λεοντάρας, Πληροφορικός

 

Κεντρική σελίδα | Σήμερα | Χθες | Μουσείο | Εκπαιδευτικά προγρ/τα | Ομάδα Μουσείου | Επικοινωνία | Συνδέσεις

 

Τελευταία ενημέρωση της τοποθεσίας27/10/16