22/12/06

Κεντρική σελίδα | Σήμερα | Χθες | Μουσείο | Εκπαιδευτικά προγρ/τα | Ομάδα Μουσείου | Επικοινωνία | Συνδέσεις

Κεντρική σελίδα
Επάνω
Όργανα Γενικής Χρήσης
Μηχανική στερεών
Μηχανική ρευστών
Μετεωρολογία
Ταλαντώσεις-Κύματα
Θερμότητα
Οπτική
Μαγνητισμός
Ηλεκτρισμός
Χημεία
Βιολογία
Αστρονομία
Μηχανές προβολής κα

 

ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΣΤΕΡΕΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ

 

Γωνιακό αλφάδι (αλφάδι του Mason)

Φέρει ενσωματωμένο μικρό νήμα στάθμης. Χρησιμοποιείται για τον έλεγχο οριζόντιας ή κατακόρυφης επιφάνειας, καθώς και επιφάνειας με κλίση 45ο.

Συσκευή ισορροπίας τύπου Α

Χρησιμεύει για την παρατήρηση των τριών ειδών ισορροπίας

Αρθρωτό κατακλινόμενο παραλληλεπίπεδο

Είναι εφοδιασμένο με νήμα στάθμης. Χρησιμεύει για τη μελέτη της ισορροπίας σώματος που στηρίζεται σε βάση.

Παραλληλόγραμμο δυνάμεων

Χρησιμεύει για την επίδειξη συνισταμένης δυνάμεων

Ορθοστάτης πειραμάτων μηχανικής

Συσκευή πολλαπλής χρήσης για τη μελέτη ροπών δυνάμεων, λειτουργίας τροχαλιών, κίνησης εκκρεμούς κά.

Σωλήνες του Νεύτωνα

Γυάλινοι σωλήνες μήκους 115 cm. Συνδέονται με αντλία κενού και χρησιμεύουν για τη μελέτη της ελεύθερης πτώσης.

Φυγοκεντρική μηχανή

Χειροκίνητη μηχανή για τη μελέτη πλήθους φαινομένων που έχουν σχέση με τη στροφική κίνηση σωμάτων που προσαρμόζονται σε αυτήν. Η συχνότητα περιστροφής τους μπορεί να φθάσει 30 έως 40 στροφές/ sec.

Γυροσκόπιο του Schmidt

Για τη μελέτη της μεταπτωτικής κίνησης της σβούρας.

Γυροσκόπιο των Plucker και Fessel

Για τη μελέτη περιστροφικών κινήσεων. Η σβούρα περιστρέφεται ταυτόχρονα γύρω από τον εαυτό της, γύρω από σταθερό άξονα, ενώ εμφανίζει ταυτόχρονα και μεταπτωτική κίνηση.

Μηχανή του Artwood (ελλιπής)

Ο μηχανισμός της (που έχει χαθεί) ήταν προσαρμοσμένος στην ξύλινη στήλη ύψους 2,22 m. Χρησίμευε για τη μελέτη των νόμων της ομαλά μεταβαλλόμενης κίνησης. Μπορούσε να συνδεθεί ηλεκτρικά με μετρονόμο για την ακριβή μέτρηση χρονικών διαστημάτων. Είναι γερμανικής κατασκευής Max Kohl, 1928.

Κεντρική σελίδα | Σήμερα | Χθες | Μουσείο | Εκπαιδευτικά προγρ/τα | Ομάδα Μουσείου | Επικοινωνία | Συνδέσεις

Τελευταία ενημέρωση της τοποθεσίας 22/12/06