22/12/06

Κεντρική σελίδα | Σήμερα | Χθες | Μουσείο | Εκπαιδευτικά προγρ/τα | Ομάδα Μουσείου | Επικοινωνία | Συνδέσεις

   
Κεντρική σελίδα
Επάνω
Πρόγραμμα Ιστορίας
Πρόγ/μα Φυσ.Επιστ/μών

 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ

Το πρώτο εκπαιδευτικό πρόγραμμα στο Μουσείο Ιστορίας σχεδιάστηκε κι υλοποιήθηκε κατά τη σχολική χρονιά 2003-2004 από την ΄Αννα Τρυποσκούφη, φιλόλογο, κάτοχο μεταπτυχιακού διπλώματος στην Παιδαγωγική. Το θέμα του ήταν:  «Το Κοινόν της Χίου: Όψεις από την κοινωνική και οικονομική ζωή των Χιωτών στα χρόνια της Τουρκοκρατίας».

Το πρόγραμμα συνεχίστηκε τις επόμενες σχολικές χρονιές 2004-2005 και 2005-2006 και ανανεώθηκε, εφαρμοζόμενο από την υπεύθυνη καθηγήτρια Κατερίνα Μουρλά, φιλόλογο.

 

Κεντρικός του στόχος είναι να διεγερθεί το ενδιαφέρον των μαθητών για την ιδέα του μουσείου, μέσα από τη μετατροπή του χώρου μουσείου σε χώρο παιχνιδιού. Επιδιώκουμε, ανακαλύπτοντας ο μαθητής κάποια από τα αντικείμενα της ιστορικής συλλογής, να έρθει σε επαφή με ένα κομμάτι της τοπικής ιστορίας των νεότερων χρόνων και με μια διαφορετική διάσταση του πολύπαθου μαθήματος της Ιστορίας.

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα απευθύνεται σε μαθητές Γυμνασίου και Λυκείου, ιδιαίτερα δε στους μαθητές της  Γ΄ γυμνασίου και Β΄ λυκείου, καθώς συνδέεται με την ύλη των αντίστοιχων βιβλίων Ιστορίας. Προϋποθέτει τη βιωματική συμμετοχή των μαθητών, κάτι που είναι χρήσιμο να δηλώνεται στους μαθητές πριν την επίσκεψή τους.

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΠΙΣΚΕΨΗΣ

 

Το πρόγραμμα, κατά τη φετινή σχολική χρονιά, εφαρμόζεται από την Ανθή Βουρνού, φιλόλογο. Πληροφορίες στο τηλέφωνο¨: 22710-44521.

 

Κεντρική σελίδα | Σήμερα | Χθες | Μουσείο | Εκπαιδευτικά προγρ/τα | Ομάδα Μουσείου | Επικοινωνία | Συνδέσεις

Τελευταία ενημέρωση της τοποθεσίας 22/12/06