30/09/10

Κεντρική σελίδα | Σήμερα | Χθες | Μουσείο | Εκπαιδευτικά προγρ/τα | Ομάδα Μουσείου | Επικοινωνία | Συνδέσεις

     
Κεντρική σελίδα
Σήμερα
Χθες
Μουσείο
Εκπαιδευτικά προγρ/τα
Ομάδα Μουσείου
Επικοινωνία
Συνδέσεις

 

ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Ι. ΓΙΑ ΤΟ ΣΤΗΣΙΜΟ ΤΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ - ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1999-2003

Για το στήσιμο του Μουσείου Ιστορίας & Φυσικής εργάστηκαν εκπαιδευτικοί, τεχνικοί και συμπολίτες μας, που προσέφεραν εθελοντικά τις γνώσεις και την εργασία τους.
Τα χρήματα που απαιτήθηκαν, για την κάλυψη κυρίως των οικοδομικών εργασιών, δόθηκαν μετά από ομόφωνη απόφαση της άτυπης "επιτροπής των 200 χρόνων" (από την ίδρυση του σχολείου το 1792) με πρόεδρο τον κ. Αριστείδη Τσικνή.
Οι εκπαιδευτικοί που υποστήριξαν την προσπάθεια είναι ο κ. Γρηγόρης Σπανός διευθυντής του 1ου Γυμνασίου Χίου για το διάστημα 1995-2005, ο κ. Παράσχος Καλλίτσης υποδιευθυντής του 1ου Γυμνασίου Χίου που είχαν την ιδέα της σύστασης του Μουσείου και πήραν την  αντίστοιχη πρωτοβουλία. Το έργο της καταγραφής, ταξινόμησης και επισκευής των εκθεμάτων του Μουσείου Φυσικής ανέλαβαν από κοινού ο κ. Αντώνης Μπουρνιάς και ο κ. Παράσχος Καλλίτσης, καθηγητές φυσικών επιστημών. Το έργο της ψηφιακής καταγραφής των εκθεμάτων του Μουσείου Ιστορίας & Φυσικής και των βιβλίων της Βιβλιοθήκης, καθώς και το έργο της ηλεκτρονικής προβολής του Μουσείου ανέλαβε ο κ. Νίκος Τζήμας. Σημαντική υπήρξε η βοήθεια της κ. Αθηνάς Λουτράρη  σε θέματα οργάνωσης  των εκθεμάτων της συλλογής ιστορίας.
Η τεχνική υποστήριξη έγινε από τους κ. Ανδρέα Μεστούση και κ. Πέτρο Δημόπουλο, που ασχολήθηκε με τη συντήρηση των επιστημονικών οργάνων.  Στη συντήρηση των όπλων βοήθησε ο κ. Σπύρος Σπηλιόπουλος, στη συντήρηση των ξύλινων λαογραφικών εκθεμάτων η κ. Δέσποινα Κοτσάτου και για την έκθεση και συντήρηση των στολών η κ. Πυροινιάν.  Στην επιστημονική αρχαιολογική υποστήριξη συνέβαλε η κ. Ε. Παπαευθυμίου. Τέλος ο κ. Γ.Μελέκος βοήθησε στο στήσιμο της αρχικής ιστοσελίδας μας.

 

ΙΙ. ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ & ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ - ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2003-2010

 

Θέλοντας να αποτελέσει το Μουσείο ενεργή παρέμβαση στην εκπαιδευτική διαδικασία οργανώθηκε με τπρωτοβουλία της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ν.Χίου η λειτουργία δύο ανεξάρτητων εκπαιδευτικών προγραμμάτων, ένα που αφορά στην Ιστορία και ένα που αφορά στις Φυσικές Επιστήμες με στόχο τόσο τη διδακτική αξιοποίηση του Μουσείου, όσο και την προώθηση σύγχρονων μεθόδων διδασκαλίας των μαθημάτων της Ιστορίας και των Φυσικών Επιστημών.

Για την οργάνωση του εκπαιδευτικού προγράμματος Ιστορίας εργάστηκαν οι φιλόλογοι Άννα Τρυποσκούφη, που ασχολήθηκε με το σχεδιασμό  εκπαιδευτικού προγράμματος ιστορίας και την υλοποίησή του τη σχολική χρονιά 2003-2004, Κατερίνα Μουρλά που ασχολήθηκε με την υλοποίηση του ίδιου προγράμματος και την εξέλιξή του κατά τις σχολικές χρονιές 2004-2005 και 2005-2006 και η Ανθή Βουρνού που ανέλαβε το ίδιο εκπαιδευτικό πρόγραμμα κατά το σχολικό έτος 2006-2007. Κατά τα ακαδημαϊκά έτη  2007-2008, 2008-2009, 2009-2010 το εκπαιδευτικό πρόγραμμα Ιστορίας υλοποιήθηκε από τον  πατέρα Γεώργιο Λιαδή, καθηγητή του σχολείου και δόκτορα Θεολογίας και τον Δημήτριο Βρούζο, φιλόλογο. Στο διάστημα 2009-2010 στην ομάδα εργασίας του προγράμματος Ιστορίας μετείχε η Αθηνά Λουτράρη, φιλόλογος και δόκτωρ Ιστορίας.

 Για την οργάνωση του εκπαιδευτικού προγράμματος Φυσικών Επιστημών εργάστηκαν στο διάστημα 2003-2008 οι εκπαιδευτικοί Φλώρα Πάπαρου  και Παράσχος Καλλίτσης. Στο διάστημα 2008-2010 το εκπαιδευτικό πρόγραμμα  υλοποιήθηκε από τους  Παράσχο Καλλίτση και Γιάννη Μισετζή. 

 Κατά το σχολικό έτος 2007-2008 το Μουσείο Φυσικής συμμετείχε στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Διαβίου Μάθησης "Ανακαλύπτοντας την Επιστήμη ως Κουλτούρα διαμέσου των Ευρωπαϊκών Επιστημονικών Μουσείων". Στο πλαίσιο του προγράμματος η ομάδα εργασίας του Μουσείου Φυσικής που αποτελούνταν από τους εκπαιδευτικούς Φλώρα Πάπαρου και Παράσχο Καλλίτση συνεργάστηκε με ομάδες εκπαιδευτικών του Σχολείου Δεύτερης Ευκαιρίας Χίου, της Ένωσης Ελλήνων Φυσικών, φορέων  τυπικής και άτυπης εκπαίδευσης της Σκωτίας,  ιστορικούς και μουσειοεκπαιδευτές του Μουσείου Ιατρικής της Ουγγαρίας. Στο πλαίσιο του προγράμματος, παράχθηκαν, στους διαφορετικούς αυτούς φορείς τυπικής και άτυπης εκπαίδευσης, δράσεις που αφορούσαν στην εκπαίδευση ενηλίκων.

Στο χρονικό διάστημα 2003-2008 ασχολήθηκαν: με την ταύτιση των αντικειμένων και την ηλεκτρονική τεκμηρίωση του Μουσείου Ιστορίας η Άννα Τρυποσκούφη, με την ηλεκτρονική τεκμηρίωση της βιβλιοθήκης ο Δημήτριος Βρούζος και με την ηλεκτρονική τεκμηρίωση του Μουσείου Φυσικής και την ανακατασκευή της ιστοσελίδας η Φλώρα Πάπαρου. Κατά το ακαδημαϊκό έτος 2009-2010  η συντήρηση  και ενημέρωση της ιστοσελίδας έγινε από τον Εμμανουήλ Παππά.

 

IΙΙ. ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ

 

Ένα μεγάλο μέρος των εργασιών που έχουν πραγματοποιηθεί στο Μουσείο έχουν κοινοποιηθεί στην εκπαιδευτική και επιστημονική κοινότητα μέσα από τη συμμετοχή της ομάδας εργασίας σε Πανελλήνια και Παγκόσμια Συνέδρια.

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ:

1.Μπουρνιάς, Α., Καλλίτσης, Π. Τζήμας, Ν., 2001¨: "Οργάνωση, Λειτουργία & Ανάδειξη Μουσείου Φυσικής στη Χίο", 9ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ένωση Ελλήνων Φυσικών, Χίος 2001

2. Μπουρνιάς, Α., Καλλίτσης, Π. Τζήμας, Ν., 2002¨: "Η πειραματική διδασκαλία της Φυσικής στη Σχολή της Χίου κατά τον 19ο αιώνα", 21ο Διεθνές Συνέδριο Επιστημονικών Οργάνων, Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών, Αθήνα 2002.

3. Πάπαρου, Φ., Καραλιώτα, Α., Καλλίτσης, Π.: 2004,  «Παρουσίαση εκπαιδευτικού λογισμικού για τη διδασκαλία ενοτήτων της θεματικής περιοχής: Ύλη και Φως. Μια πρόταση αξιοποίησης της ιστορίας και της φιλοσοφίας της επιστήμης στη διδασκαλία των φυσικών επιστημών στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση», 10ο Πανελλήνιο Συνέδριο της Ένωσης Ελλήνων Φυσικών, Λουτράκι 2004.
4. Πάπαρου, Φ., Καλλίτσης, Π., Μπουλουξή, Α.: 2004: «Πώς θα ήταν η γη χωρίς αέρα; Ανάπτυξη διδακτικής πρότασης για τη διδασκαλία των Φυσικών Επιστημών στο Μουσείο Φυσικής της Χίου», 4ο Πανελληνίου Συνεδρίου για τη Διδακτική των Φυσικών Επιστημών και τις Νέες Τεχνολογίες στην Εκπαίδευση ΕΚΠΑ, Αθήνα 2004.

5. Πάπαρου, Φ., Καλλίτσης, Π., 2005: «Πώς θα ήταν η γη χωρίς αέρα; Παρουσίαση εφαρμοσμένης διδακτικής πρότασης για τη διδασκαλία των Φυσικών Επιστημών στο Μουσείο Φυσικής της Χίου», Ένωση για τη Διδακτική των Φυσικών Επιστημών -Μαράσλειο Διδασκαλείο Δημοτικής Εκπαίδευσης ΕΚΠΑ, Αθήνα 2005.

5. Πάπαρου Φ., Καλλίτσης, Π.,Καραλιώτα, Α, Μπουλουξή, Α.: 2005: "Η διδακτική αξιοποίηση του Μουσείου Φυσικής της Χίου μέσα από εφαρμοζόμενο εκπαιδευτικό πρόγραμμα Φυσικών Επιστημών", 1ο Διεθνές Διεπιστημονικό Συνέδριο "ΕΠΙΣΤΗΜΗ & ΤΕΧΝΗ" της Ένωσης Ελλήνων Φυσικών, Ίδρυμα Ευγενίδου, Αθήνα 2005.

6. Πάπαρου, Φ., Καλλίτσης, Π., 2005: "Οι πρώτες ημέρες του ηλεκτρισμού: Διδακτική πρόταση για τη διδασκαλία των Φυσικών Επιστημών στο Μουσείο Φυσικής της Χίου", 3ο Πανελλήνιο Συνέδριο με Διεθνή Συμμετοχή και θέμα "Ιστορία, Φιλοσοφία και Διδασκαλία των Φυσικών Επιστημών", Διοργάνωση : Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Επκαίδευσης ΕΚΠΑ -Ενωση Ελλήνων Φυσικών- Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών, Αθήνα 2005.

 

ΙV. ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΟΔΗΓΟΥ

Σημαντικό έργο για τη λειτουργία του Μουσείου και την ξενάγηση του επισκέπτη σ' αυτό θεωρούμε τη συγγραφή του Οδηγού του οποίου την επιμέλεια είχαν η Άννα Τρυποσκούφη, φιλόλογος- για το τμήμα που αφορά στο Μουσείο Ιστορίας- και ο Αντώνης Μπουρνιάς, φυσικός -για το τμήμα που αφορά στο Μουσείο Φυσικής. Τον πρόλογο του βιβλίου, που αναφέρεται στην Ιστορία του Σχολείου και του Μουσείου έχει επιμεληθεί ο κ. Γρηγόρης Σπανός, φιλόλογος και τέως διευθυντής του 1ου Γυμνασίου Χίου. Την πρωτοβουλία της έκδοσης ανέλαβε ο "Σύλλογος Φίλων της Αίθουσας Ιστορίας & Εκπαίδευσης του 1ου Γυμνασίου Χίου", την έκδοση το τυπογραφείο Αλφα-Πι και τη χρηματοδότηση αυτής το "Ίδρυμα Γιάννη και Πηνελόπης Κουγιούλη". Ο "Οδηγός του Μουσείου Ιστορίας και Φυσικής Χίου" εκδόθηκε τον Σεπτέμβριο του 2005.

 

Κεντρική σελίδα | Σήμερα | Χθες | Μουσείο | Εκπαιδευτικά προγρ/τα | Ομάδα Μουσείου | Επικοινωνία | Συνδέσεις

Τελευταία ενημέρωση της τοποθεσίας 30/09/10