15/12/06

Κεντρική σελίδα | Σήμερα | Χθες | Μουσείο | Εκπαιδευτικά προγρ/τα | Ομάδα Μουσείου | Επικοινωνία | Συνδέσεις  

Κεντρική σελίδα
Επάνω
Όργανα Γενικής Χρήσης
Μηχανική στερεών
Μηχανική ρευστών
Μετεωρολογία
Ταλαντώσεις-Κύματα
Θερμότητα
Οπτική
Μαγνητισμός
Ηλεκτρισμός
Χημεία
Βιολογία
Αστρονομία
Μηχανές προβολής κα

 

ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΑ

 

Κλειστό μανόμετρο

Έχει κατασκευστεί στη Γαλλία στις αρχές του 20ου αι.

Ανοιχτό μανόμετρο

Έχει ύψος 1,5 m. Έχει κατασκευστεί στις αρχές του 20ου αι.

Βροχόμετρο

Υγρόμετρο απορρόφησης Saussure

Λειτουργεί με τρίχα και δείχνει τη σχετική υγρασία του αέρα.

Αυτογραφικό θερμόμετρο (θερμογράφος)

Για τη λειτουργία του χρησιμοποιείται διμεταλλικό έλασμα. Έχει κατασκευαστεί στο Παρίσι το 1929 από τον οίκο Jules Richard. Αναγράφει: THERMOMETRE ENGEGISTEUR.

Αυτογραφικό βαρόμετρο (βαρογράφος)

Μεταλλικό βαρόμετρο τύπου Vidi με περιστρεφόμενο τύμπανο για συνεχή καταγραφή της ατμοσφαιρικής πίεσης. Έχει κατασκευαστεί στη Γαλλία το 1929. Αναγράφει: Cam Opticien, Rue de la Paix, Paris

Αυτογραφικό υγρόμετρο (υγρογράφος)

Για τη λειτουργία του χρησιμοποιεί δέσμη από τρίχες. Όταν αυξάνεται η υγρασία, αυξάνεται και το μήκος της δέσμης. Έχει κατασκευαστεί στη στο Παρίσι το 1929 από τον οίκο JULES RICHARD. Αναγράφει: THERMOMETRE ENREGISTEUR.

Κεντρική σελίδα | Σήμερα | Χθες | Μουσείο | Εκπαιδευτικά προγρ/τα | Ομάδα Μουσείου | Επικοινωνία | Συνδέσεις

Τελευταία ενημέρωση της τοποθεσίας 06/10/06