22/12/06

Κεντρική σελίδα | Σήμερα | Χθες | Μουσείο | Εκπαιδευτικά προγρ/τα | Ομάδα Μουσείου | Επικοινωνία | Συνδέσεις  

Κεντρική σελίδα
Επάνω
Όργανα Γενικής Χρήσης
Μηχανική στερεών
Μηχανική ρευστών
Μετεωρολογία
Ταλαντώσεις-Κύματα
Θερμότητα
Οπτική
Μαγνητισμός
Ηλεκτρισμός
Χημεία
Βιολογία
Αστρονομία
Μηχανές προβολής κα

 

ΜΑΓΝΗΤΙΣΜΟΣ

Φυσικός μαγνήτης

Κομμάτι φυσικού μαγνήτη ανάμεσα σε σιδερένιους οπλισμούς.

Ραβδόμορφοι μαγνήτες

Μαγνήτες μήκους 30 cm με οπλισμούς σε ξύλινη θήκη.

Μαγνητική βελόνη σε βάση

Έχει τη δυνατότητα μέτρησης της μαγνητικής έγκλισης και απόκλισης ενός τόπου. Έχει κατασκευαστεί στις αρχές του 20ου αι.

Ναυτική πυξίδα

Η μαγνητική βελόνη με το ανεμολόγιο είναι στηριγμένη με σύστημα Cardano, ώστε να μένει πάντα οριζόντια. Υπάρχει σύστημα σκόπευσης που συμπίπτει με τη γραμμή πίστεως του πλοίου. Γνωρίζοντας την τιμή της μαγνητικής απόκλισης του τόπου, από ναυτικούς πίνακες, καθορίζεται με τη βοήθεια του οργάνου αυτού η πορεία του πλοίου. Έχει κατασκευαστεί στη Γαλλία στα τέλη του 19ου αι. από τον οίκο L' INGENIEUR CHEVALIER, Avizard Freres.

Μαγνητικός ζυγός του Hibbert

Χρησιμεύει για τη μελέτη του νόμου του Coulomb στο μαγνητισμό. Έχει κατασκευαστεί στην Αγγλία, το 1972, από τον οίκο Griffin.

Κεντρική σελίδα | Σήμερα | Χθες | Μουσείο | Εκπαιδευτικά προγρ/τα | Ομάδα Μουσείου | Επικοινωνία | Συνδέσεις

Τελευταία ενημέρωση της τοποθεσίας 22/12/06