15/12/06

Κεντρική σελίδα | Σήμερα | Χθες | Μουσείο | Εκπαιδευτικά προγρ/τα | Ομάδα Μουσείου | Επικοινωνία | Συνδέσεις

Κεντρική σελίδα
Επάνω
Όργανα Γενικής Χρήσης
Μηχανική στερεών
Μηχανική ρευστών
Μετεωρολογία
Ταλαντώσεις-Κύματα
Θερμότητα
Οπτική
Μαγνητισμός
Ηλεκτρισμός
Χημεία
Βιολογία
Αστρονομία
Μηχανές προβολής κα

 

ΤΑΛΑΝΤΩΣΕΙΣ - KYMATA

Συσκευή κυματοειδών κινήσεων

Για τη μελέτη του τρόπου δημιουργίας εγκαρσίου κύματος

Ζεύγος διαπασών

Ζεύγος διαπασών με ηχεία για τη δημιουργία ηχητικών διακροτημάτων

Σειρά ηχητικών σωλήνων σε βάση

Για τη μελέτη των χαρακτηριστικών του ήχου και τη δημιουργία ηχητικών διακροτημάτων

Σεισμογράφοι

Ο πρώτος διεγείρεται από την κατακόρυφη συνιστώσα της σεισμικής ταλάντωσης. Ο δεύτερος διεγείρεται από την οριζόντια συνιστώσα.

Κεντρική σελίδα | Σήμερα | Χθες | Μουσείο | Εκπαιδευτικά προγρ/τα | Ομάδα Μουσείου | Επικοινωνία | Συνδέσεις

Τελευταία ενημέρωση της τοποθεσίας 17/10/06