15/12/06

Κεντρική σελίδα | Σήμερα | Χθες | Μουσείο | Εκπαιδευτικά προγρ/τα | Ομάδα Μουσείου | Επικοινωνία | Συνδέσεις

Κεντρική σελίδα
Επάνω
Όργανα Γενικής Χρήσης
Μηχανική στερεών
Μηχανική ρευστών
Μετεωρολογία
Ταλαντώσεις-Κύματα
Θερμότητα
Οπτική
Μαγνητισμός
Ηλεκτρισμός
Χημεία
Βιολογία
Αστρονομία
Μηχανές προβολής κα

 

ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΡΕΥΣΤΩΝ

 

Κρήνη του Ήρωνα

Αξιοποιείται η υδροστατική πίεση στήλης νερού, για να δημιουργηθεί υπερπίεση στον αέρα της κάτω φιάλης. Η υπερπίεση αυτή αναγκάζει το νερό της πάνω φιάλης να δημιουργεί πίδακα. Έχει κατασκευαστεί στο τέλος του 19ου αιώνα.

Γυάλινο μοντέλο χειροκίνητης υδραντλίας

Μοντέλο χειροκίνητης υδραντλίας σε ξύλινη βάση

Έχει κατασκευαστεί στη Γαλλία στις αρχές του 20ου αιώνα.

Συσκευή συγκοινωνούντων δοχείων

Έχει κατσκευαστεί στις αρχές του 20ου αι.

Συσκευή Haldat

Χρησιμεύει για την επίδειξη του υδροστατικού παράδοξου στα συγκοινωνούντα δοχεία, που ερμηνεύεται με την αρχή του Pascal.

Συσκευή για τη μελέτη της αρχής του Pascal

Συσκευή για τη μελέτη της αρχής του Pascal στα υγρά

Έχει κατασκευαστεί στις αρχές του 20ου αι.

Γυάλινη λεκάνη

Προσαρμόζεται σε φυγοκεντρική μηχανή και χρησιμεύει για την επίδειξη της καμπύλης μορφής που παίρνει η επιφάνεια υγρών που περιστρέφονται.

Αεραντλία κενού σε βάση

Χειροκίνητη καταθλιπτική αεραντλία σε ξύλινο τραπεζίδιο. Έχει υδραργυρικό μανόμετρο και βάση με γυάλινο κώδωνα. Είναι γερμανικής κατασκευής, Max Kohl και έχει κατασκευαστεί στις αρχές του 20ου αι.

Χειροκίνητη αντλία κενού

Χειροκίνητη αντλία κενού

Περιστροφική ατνλία διάχυσης

Είναι αεραντλία πολύ υψηλού κενού, που λειτουργεί με διάχυση ατμών ελαίου. Δημιουργεί κενό μέχρι 0,000005 torr. Είναι αγγλικής κατασκευής, Griffin, 1972.

Ημισφαίρια του Μαγδεμβούργου

Αφαιρώντας τον αέρα από το εσωτερικό τους τα ημισφαίρια δεν ανοίγουν χωρίς την άσκηση μεγάλης δύναμης. Με τη βοήθεια του πειράματος αυτού που εκτελέστηκε για πρώτη φορά στο Μαγδεμβούργο του 1660 από τον Otto vo Guericke μπορεί να εκτιμηθεί το μέτρο της ατμοσφαιρικής πίεσης. Είναι ορειχάλκινα και έχουν κατασκευαστεί στη Γαλλία στις αρχές του 20ου αιώνα.

Βαροσκόπιο

Τοποθετείται μέσα στο γυάλινο κώδωνα αντλίας κενού. Αφαιρώντας τον αέρα η ισορροπία του ζυγού αλλάζει, γιατί τότε δεν ασκείται η δύναμη της άνωσης. Χρησιμεύει για τη μελέτη της άνωσης στον αέρα. Έχει κατασκευαστεί από την ΕΒΙΟ στα μέσα του 20ου αι.

Συσκευή για τη μελέτη του πορώδους των μετάλλων

Στηρίζεται σε ξύλινη βάση και προσαρμόζεται σε αντλία κενού. Το επάνω μέρος του σωλήνα κλείνεται με πολύ λεπτό φύλλο μετάλλου. Αφαιρώντας τον αέρα μπορεί να φανεί ότι το φύλλο είναι διαπερατό από τον αέρα. Έχει κατασκευαστεί στη Γαλλία στο τέλος του 19ου αι.

Αεραντλία κενού

Δημιουργεί κενό με ροή νερού

Σειρά αραιομέτρων

Έχουν κατασκευαστεί στις αρχές του 20ου αι.

Κεντρική σελίδα | Σήμερα | Χθες | Μουσείο | Εκπαιδευτικά προγρ/τα | Ομάδα Μουσείου | Επικοινωνία | Συνδέσεις

Τελευταία ενημέρωση της τοποθεσίας 06/10/06