15/12/06

Κεντρική σελίδα | Σήμερα | Χθες | Μουσείο | Εκπαιδευτικά προγρ/τα | Ομάδα Μουσείου | Επικοινωνία | Συνδέσεις  

Κεντρική σελίδα
Επάνω
Όργανα Γενικής Χρήσης
Μηχανική στερεών
Μηχανική ρευστών
Μετεωρολογία
Ταλαντώσεις-Κύματα
Θερμότητα
Οπτική
Μαγνητισμός
Ηλεκτρισμός
Χημεία
Βιολογία
Αστρονομία
Μηχανές προβολής κα

 

ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ

Ηλεκτροστατική μηχανή Carre

Ηλεκτροστατική μηχανή Wimshurst

Ηλεκτροστατική μηχανή Van de Graaff

Ορειχάλκινες σφαίρες και ημισφαίρια

Για τη μελέτη ιδιοτήτων του στατικού ηλεκτρισμού

Ηλεκτροσκόπιο με φύλλα χρυσού

Σωλήνες παραγωγής ηλεκτρικών εκκενώσεων σε χαμηλή πίεση

Συνδέονται με αντλία κενού και ηλεκτροστατική μηχανή. Χρησιμεύουν για τη μελέτη ηλεκτρικών εκκενώσεων σε χαμηλή πίεση.

Σωλήνας παραγωγής ηλεκτρικών εκκενώσεων σε χαμηλή πίεση

Συνδέεται με αντλία κενού και ηλεκτροστατική μηχανή. Χρησιμεύει για τη μελέτη των ηλεκτρικών εκκενώσεων σε χαμηλή πίεση.

Στήλη του Volta

Ηλεκτρικό στοιχείο Bunsen

Μαγνητοηλεκτρική μηχανή συνεχούς ρεύματος- γεννήτρια Gramme

Κεντρική σελίδα | Σήμερα | Χθες | Μουσείο | Εκπαιδευτικά προγρ/τα | Ομάδα Μουσείου | Επικοινωνία | Συνδέσεις

Τελευταία ενημέρωση της τοποθεσίας 18/10/06